logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
  1. Detalii privind prelucrarea datelor de către Gonliner

Gonliner Agency SRL, CUI 42994258, J40/10895/2020, cu sediul social în Str. Avionului, nr. 26, biroul B, et. 1, a adoptat Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, denumit în continuare GDPR (General Data Protection Regulation).

Prezenta politică de confidențialitate se aplică vizitării website-ului www.gonliner.ro, primirea comunicărilor, inițierea și desfășurarea raporturilor economice.

 

  1. Ce sunt datele personale și care este scopul prelucrării lor?

Datele cu caracter personal includ orice informații despre o persoană identificată sau identificabilă (subiectul datelor). Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul consimțământului exprimat, iar acestea pot fi șterse la cerere și sunt stocate atât timp cât sunt necesare pentru îndeplinirea scopului declarat.

Gonliner colectează date cu caracter personal în scopul realizării unei comunicări cât mai eficiente cu vizitatorul sau clientul, aceasta incluzând:

-Furnizarea serviciilor solicitate;

-Personalizarea ofertelor;

-Oferirea de informații în legătură cu serviciile noastre, inclusiv oferirea de suport tehnic, răspunderea solicitărilor, realizarea înștiințărilor;

-Utilizarea anumitor tehnologii în scopul realizării de analize menite să îmbunătățească serviciile oferite și calitatea conținutului oferit.

 

  1. Cum obținem datele cu caracter personal?

Direct: de la client în urma primirii unui e-mail sau un apel telefonic sau în urma unui raport contractual.

Indirect: prin accesarea site-ului nostru, a site-urilor realizate de noi sau a site-urilor sociale, caz în care informațiile colectate pot fi numele, adresa de e-mail, informații adiționale.

 

  1. Drepturile clienților/vizitatorilor

Conform art. 6 din GDPR, prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;

f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

 

  1. Cum se aplică GDPR în cazul copiilor?

GDPR afirmă explicit că datele personale ale copiilor merită o protecție specifică. Serviciile Gonliner Agency nu se adresează copiilor. În situațiile în care un serviciu implică interacțiunea cu o persoană cu vârsta mai mică de 16 ani, datele personale nu sunt solicitate sau colectate în lipsa consimțământului custodelui.

 

  1. Pot fi prelucrate datele personale de către terți în alte scopuri?

În afara cazurilor prevăzute de lege, Gonliner nu va transmite către terți date cu caracter personal.

 

  1. Contact

Pentru orice informație referitoare la aplicarea GDPR, ne puteți contacta la adresa de e-mail contact@gonliner.ro.